Kapitalisaatiosopimus pitkäaikaiseen sijoittamiseen

Kapitalisaatiosopimus sopii pitkäaikaiseen sijoittamiseen. Vakuutusmaksut sijoitetaan yrityksen valitsemiin sijoituskohteisiin, joiden perusteella vakuutussäästön arvo määräytyy.

Valittavana on eri omaisuusluokkiin kuuluvia sijoituskohteita yrityksesi tuottotavoitteen ja riskinottohalukkuuden perusteella. Voit vaihtaa sijoituskohteita joustavasti tavoitteesi ja markkinatilanteen mukaan. Vuosittain kuusi (6) ensimmäistä vakuutusmaksujen sijoitussuunnitelman muutosta tai jo kertyneen vakuutussäästön uudelleensijoitustoimeksiantoa ovat maksuttomia.

Sopimus on aina määräaikainen sopimus. Sijoitusaika on 5‒20 vuotta.

Kapitalisaatiosopimuksen verotus

Kapitalisaatiosopimusta ei kohdella yrityksen kirjanpidossa tai verotuksessa vakuutuksena vaan yrityksen tekemänä sijoituksena, johon maksettuja maksuja ei voi vähentää verotuksessa.
Osakeyhtiöissä ja osuuskunnissa kapitalisaatiosopimukset lasketaan yrityksen nettovarallisuuteen samojen sääntöjen mukaan kuin muutkin yrityksen tekemät sijoitukset. Vain elinkeinotoimintaan kuuluvat varat otetaan huomioon henkilöyhtiön nettovarallisuuslaskelmassa.

Kapitalisaatiosopimuksen tuotto on yritykselle veronalaista tuloa. Tuotto voidaan kirjata rahoitustuottoihin.

Mikäli henkilöyhtiön omistama kapitalisaatiosopimus katsottaisiin sen elinkeinotoimintaan kuuluvaksi, sopimuksen tuottoa verotettaisiin kuten henkilöyhtiön muutakin elinkeinotoiminnan tuloa.

Yleishyödylliset säätiöt ja yhdistykset sekä kunnat ja seurakunnat ovat verovelvollisia vain saamastaan elinkeinotulosta. Kapitalisaatiosopimus ei yleensä kuulu niiden elinkeinotoimintaan, joten sen tuotto on tällöin kokonaisuudessaan verovapaata.

Mikäli kapitalisaatiosopimus on sopimuksen päättyessä tai kokonaan takaisinostettaessa tappiolla, EVL:n mukaan lopulliseksi todettu rahoitusomaisuuden arvonalentuminen on elinkeinotoiminnassa vähennyskelpoinen menetys.

Sijoituskohteet

Sijoituskohteet voi valita laajasta sijoitusrahastojen valikoimasta. Vaihtoehtoisesti vakuutukseen voi liittää Varainhoitajan Parhaat -palvelun tai Vuosituotto -vaihtoehdon ja jättää sijoituksiin liittyvät tehtävät ammattilaisille. Säästöaikana vakuutuksen sijoituskohteita voi vaihtaa kuusi kertaa vuodessa ilman kuluja ja mahdollisten myyntivoittojen verotusta.

Lue lisää sijoituskohteista

Kapitalisaatiosopimus_Tuoteseloste_2018 

Kapitalisaatiosopimus_Ehdot 2018