Palkitse ja sitouta työntekijöitä

Ryhmäeläkevakuutus on erinomainen tapa sitouttaa ja palkita yrityksen avainhenkilöitä ja työntekijöitä. Se täydentää lakisääteistä eläketurvaa ja tuo joustavuutta eläkkeelle siirtymiseen. Yritykselle vakuutus on myös kustannustehokas, sillä siitä ei makseta palkan sivukuluja ja maksut voidaan vähentää verotuksessa.

Vakuutuksenottajana on oltava suomalainen yhtiömuotoinen yritys tai yhteisö. Vakuutettuna voi olla yrityksen omistajayrittäjä ja yrityksen työsuhteiset työntekijät. Ryhmä määritellään objektiivisin perustein, esim. aseman, toimenkuvan tai iän perusteella. Myös eläkeaika ja muut etuudet sovitaan aina ryhmäkohtaisesti.

Vakuutusturva

Vanhuuseläke

Ryhmäeläkkeen perusteella vakuutetulle maksetaan eläkettä kertyneen vakuutussäästön ja eläkeajan perusteella. Alin sallittu eläkeikä on 55 vuotta. Eläkeajan on oltava vähintään kaksi vuotta ja määräaikainen.

Henkivakuutusturva

Ryhmäeläkevakuutukseen liittyy aina kuolemanvaraturva, joka koko sopimusajan on määrältään 100 prosenttia vakuutussäästöistä. Vakuutetun kuolintapauksessa maksetaan edunsaajalle korvauksena koko vakuutussäästön määrä.

Pysyvän työkyvyttömyyden turva

Ryhmäeläkkeeseen kuuluu aina myös turva pysyvän työkyvyttömyyden varalta, jonka perusteella maksettava kertakorvaus vastaa vakuutussäästön määrää.

Edut yritykselle ja työntekijälle

  • Antaa joustavuutta eläköitymissuunnitelmille
  • Vakuutusmaksut joustavat esim. yrityksen tuloksen mukaan
  • Täydentää työntekijän lakisääteistä eläketurvaa
  • Vakuutusmaksuja ei katsota palkaksi ja vasta eläkeaikana maksetaan nostettavasta eläkkeestä ansiotuloveroa
  • Mahdollistaa eläkeiän aikaistamisen

Ryhmäeläkevakuutuksen verotus

Vakuutusmaksujen verotus

Yhtiömuotoisen yrityksen henkilöstöryhmälleen ottaman ryhmäeläkevakuutuksen maksut ovat elinkeinotoiminnan kuluina kokonaisuudessaan vähennyskelpoisia. Vähennyskelpoisia eläkevakuutusmaksuja ei lueta työntekijän tai omistajayrittäjän veronalaisiksi ansiotuloiksi, jos eläkkeen alkamisikä on vähintään 55 vuotta.

Eläkkeen verotus

Maksetuista vakuutusmaksuista ja niille kertyvistä tuotoista kertyvä eläke on saajalleen ansiotuloa, josta maksettava vero määräytyy eläkeaikaisen ansiotuloveroprosentin mukaan.

Työkyvyttömyyskorvauksen verotus

Pysyvän työkyvyttömyyden perusteella maksettava kertakorvaus on saajalle täysin veroton.

Kuolintapauskorvauksen verotus

Vakuutuksenottaja päättää vakuutuksen edunsaajan kuoleman varalta. Kuolintapauksessa korvaus on lähiomaiselle perintöverovapaata 35.000 euroon asti, leskelle kuitenkin vähintään puolet saamastaan korvauksesta vielä vuoden 2017 aikana.

Perintö- ja lahjaverolain muutokset poistavat mainitun perintöverosta vapaan osuuden 1.1.2018 alkaen. Muutoksen vaikutusta kompensoi puolisovähennyksen korottaminen 90.000 euroon ja alaikäisen lapsen vähennyksen korottaminen 60.000 euroon 1.1.2017 alkaen.

Sijoituskohteet

Sijoituskohteet voi valita laajasta sijoitusrahastojen valikoimasta. Vaihtoehtoisesti vakuutukseen voi liittää Varainhoitajan Parhaat -palvelun tai Vuosituotto -vaihtoehdon ja jättää sijoituksiin liittyvät tehtävät ammattilaisille. Säästöaikana vakuutuksen sijoituskohteita voi vaihtaa kuusi kertaa vuodessa ilman kuluja ja mahdollisten myyntivoittojen verotusta.

Lue lisää sijoituskohteista

Ryhmaelakevakuutus_Tuoteseloste_2018

Ryhmaelakevakuutus_Vakuutusehdot_2018