Säästöpankki Balanssin Firmaturva pitää yrityksen talouden tasapainossa

Säästöpankki Balanssi Firmaturva on yrityksen lainaan liitettävä vakuutus, joka on tarkoitettu lainan takaisinmaksamisen turvaamiseksi niissä tilanteissa, kun vakuutettuna oleva avainhenkilö

  • sairastuu vakavasti,
  • joutuu tapaturman johdosta työkyvyttömäksi tai
  • kuolee

Usein näissä muutaman henkilön työllistävissä yrityksissä liiketoiminta perustuu yhden tai kahden henkilön osaamisen ja tietotaidon varaan ja näin ollen pienetkin muutokset henkilöiden työkyvyssä voivat heilauttaa yrityksen tulosta puhumattakaan isommista tapahtumista.

Miksi Firmaturva?

Firmaturvasta maksettavan kertakorvauksen avulla varmistetaan luotonhoitokyky edellä mainituissa yllättävissä tilanteissa. Näin ollen turvalla varmistetaan myös luottokelpoisuutta sekä toiminnan jatkuvuutta ja ehkä myös turvataan asuminen perheen kodissa, mikäli yrittäjän henkilökohtainen asunto on lainan vakuutena.

Kuka voi saada Firmaturvan ja millaisen luoton voi turvata?

Firmaturvan voi liittää yritystoimintaan otettuun velkakirjaluottoon, jonka laina-aika on vähintään 12 kuukautta. Vakuutuksenottajana on aina yritys ja vakuutettuina voi olla 1-4 yrityksessä työskentelevää 18-59 -vuotiasta henkilöä. Yritykselle Firmaturva on verotuksellisesti edullinen, koska se voi pääsääntöisesti vähentää vakuutusmaksunsa normaalina liiketoiminnan kuluna. Verovähennyskelpoisuuteen vaikuttaa mm. yhtiömuoto ja edunsaajamääräys.

Säästöpankki Balanssi tuoteseloste – Yritysasiakkaat – 2018

Säästöpankki Balanssi vakuutusehdot – Yritysasiakkaat – 2018