Vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus

Vakuutusyhtiölain mukaan vakuutusyhtiön on julkistettava vuosittain hallituksen hyväksymä kertomus vakavaraisuudestaan ja taloudellisesta tilastaan.

Ennen vakuutussopimuksen tekemistä asiakkaalle on annettava tieto siitä, mistä vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa käsittelevä kertomus on saatavilla.

Sp-Henkivakuutus Oy julkaisee kertomuksen ensimmäisen kerran toukokuussa 2017 sivuillaan.