Ägande och ombud

Sb-Livförsäkrings verksamhet startade i Livförsäkringsaktiebolaget Duos namn, när Sparbankerna och Lokalförsäkringsgruppen grundade ett eget livförsäkringsbolag år 2006. Kundaffärsverksamheten startade i april 2007. Lokalförsäkring lösgjorde sig från samarbetet år 2012 och numera är Sparbankerna enda ägarpart.

Sparbankerna fungerar som Sb-Livförsäkrings ombud och sköter således försäljningen och kundbetjäningen i egenskap av försäkringsombud. Ombuden har antecknats i Finansinspektionens försäkringsombudsregister. Finansinspektionen övervakar Sb-Livförsäkrings och ombudens verksamhet.