Ägare och servicenätverk

Sparbankerna och Oma Säästöpankki äger Sb-Livförsäkring och fungerar som dess ombud. Alla Sb-Livförsäkrings försäkringsprodukters försäljning sköts via bankerna. Ombuden finns antecknade i Finansinspektionens försäkringsombudsregister. Finansinspektionen övervakar Sb-Livförsäkrings och ombudens verksamhet.

Sparbankerna är självständiga, regionala och lokala banker. Tillsammans bildar Sparbankerna en grupp, där det lokala och riksomfattande förenas.

Till Sparbanksgruppen hör 23 sparbanker samt centralorganisationen Sparbanksförbundet andelslag (anl), Sp-Fondbolag Ab, Sparbankernas Centralbank, Sb-Hypoteksbank, Sparbankernas Säkerhetsfond och Sparbankernas Forskningsstiftelse.

Oma Säästöpankki betjänar kunder med totalt 37 kontors nätverk.