Våra placeringsobjekt i försäkringar

Utbudet av placeringsobjekt

Till Sb-Livförsäkrings försäkringar kan följande placeringsobjekt anslutas

Årsavkastning_2017

 Fondförvaltarens Bästa Ränteviktad 

 Fondförvaltarens Bästa Balanserad

Fondförvaltarens Bästa Avkastningsinriktad 

Depositionsanknuten brochyr 1_2018 (Depositionsanknutna alternativet kan inte mera väljas till nya försäkringar från början av år 2016.)

Fondöversikterna

Sparbanksfondernas översikter