Våra placeringsobjekt i försäkringar

sb-livforsakring-placeringsobjekt

Utbudet av placeringsobjekt

Till Sb-Livförsäkrings försäkringar kan följande placeringsobjekt anslutas

Årsavkastning_2017

Fondförvaltarens Bästa Ränteviktad

Fondförvaltarens Bästa Balanserad 

Fondförvaltarens Bästa Avkastningsinriktad

Depositionsanknuten brochyr 4_2017 (Depositionsanknutna alternativet kan inte mera väljas till nya försäkringar från början av år 2016.)

Fondöversikterna

Sparbanksfondernas översikter