Våra placeringsobjekt i försäkringar

Utbudet av placeringsobjekt

Till Sb-Livförsäkrings försäkringar kan följande placeringsobjekt anslutas

Årsavkastning_2017

Fondförvaltarens Bästa Ränteviktad 

Balanserad Fondförvaltarens Bästa Balanserad 

Fondförvaltarens Bästa Avkastningsinriktad

Depositionsanknuten brochyr 1_2018 (Depositionsanknutna alternativet kan inte mera väljas till nya försäkringar från början av år 2016.)

Fondöversikterna

Sparbanksfondernas översikter