Ta hand om dig även i morgon  

Sparförsäkringen erbjuder i ett paket mångsidiga förmåner för sparande och möjliggör flexibelt sparande enligt dina egna målsättningar.

Behändiga Sparförsäkringen är ett utmärkt sätt att förvalta egendom. Den passar framför allt för långsiktigt sparande och långsiktig placering. I en placeringsanknuten Sparförsäkring utvecklas din förmögenhet enligt värdeutvecklingen på de placeringsobjekt som du valt. Välj placeringsobjekten enligt din avkastningsmålsättning och din risktagningsförmåga. Du kan samla ihop försäkringsbesparingar småningom eller med ett större engångsbelopp. Du kan också komma i gång med en liten månadsrat.

Sparförsäkringen lämpar sig lika väl för en ny sparare, mognare sparare som för en aktiv placerare.

Flexibla försäkringspremier

Du kan fritt välja spartidens längd och placeringsbeloppet och ändra planen enligt livssituationerna. Den rekommenderade placeringstiden är över fem över. Du kan starta också med ett mindre belopp i månaden. Du underlättar det regelbundna sparandet genom att överenskomma om direktbetalning. Du kan när som helst ändra det månatliga sparbeloppet och omvandla din placering till pengar när du vill. Sparförsäkringen innehåller också alltid livförsäkringsskydd.

Sparförsäkringen innehåller flera skattemässiga fördelar:

  • Försäkringens kapital kan lyftas skattefritt.
  • Försäkringens avkastning beskattas först när den lyfts.
  • Avkastningen som uppstår vid byte av placeringsobjekt beskattas inte under spartiden.

Man betalar skatt för en Sparförsäkring först när försäkringen förfaller det vill säga när sparbeloppet betalas åt förmånstagaren. Avkastningen som uppkommit under spartiden eller vinster som uppkommit vid byte av placeringsobjekt beskattas således inte under försäkringens giltighetstid.

Mångsidiga placeringsobjekt

Du kan själv välja placeringsobjekt från det omfattande utbudet av placeringsfonder. Alternativt kan du koppla Fondförvaltarens Bästa-tjänsten eller Årsavkastningsalternativet till din försäkring och överlämna uppgifterna som rör placeringar åt experter. Under spartiden kan du sex gånger per år byta placeringsobjekten i din försäkring kostnadsfritt och utan beskattning av eventuella försäljningsvinster.

Bekanta dig med placeringsobjekten

Saastovakuutus – tuoteseloste _kuvallinen SWE – 2018

Saastovakuutus_vakuutusehdot_SWE_2018