Pensionsförsäkringen kompletterar den lagstadgade pensionens belopp

Pensionsförsäkringen är avtal avsett för långsiktigt sparande, med vilket du flexibelt kompletterar beloppet för din lagstadgade pension.  Med Pensionsförsäkringen tryggar du dig själv framtida behagliga pensionsdagar. I avtalet ingår alltid ett livförsäkringsskydd.

Du kan betala ett större engångsbelopp eller spara regelbundet månatligen. I en placeringsanknuten Pensionsförsäkring utvecklas din pension enligt värdeutvecklingen på de placeringsobjekt du valt. Du kan välja de placeringsobjekt som passar dig med hjälp av Sparbankens expert.

På basen av pensionsförsäkringen börjar pension utbetalas under den överenskomna pensionstiden. Pension utbetalas som återkommande rater månatligen när den försäkrade uppnår den ålder, som fastställs enligt dennes födelseår och tidpunkten när avtalet gjorts. Pensionstiden är minst 10 år.

Tabell:

 Avtalet har gjorts 1. januari 2013 eller senare
Födelseår Pensionsålder, år
1957 eller tidigare 68
1958–1961 69
1962 eller senare 70

Pensionen beskattas enligt kapitalinkomstskatteprocenten.

Flexibla försäkringspremier

Du sparar i pensionsförsäkringen genom att betala försäkringspremier flexibelt enligt den egna ekonomiska situationen. Betalningsplanen kan du vid behov behändigt ändra enligt din livssituations behov. Pensionsförsäkringspremier kan avdras i beskattningen årligen upp till 5 000 €.

Försäkringspremierna som du betalar placeras i de placeringsobjekt du valt, som fastställer försäkringsbesparingens värde.

Placeringsobjekten

Placeringsobjekten kan du själv välja från det omfattande urvalet av placeringsfonder. Alternativt kan du koppla till din försäkring Fondförvaltarens Bästa-tjänsten eller Årsavkastningsalternativet och överlämna uppgifterna som gäller placeringar åt proffsen. Under spartiden kan du kostnadsfritt sex gånger i året byta placeringsobjekten i din försäkring och utan att eventuella försäljningsvinster beskattas. I nätbanken kan placeringsobjekt bytas avgiftsfritt. Värdestegringen eller räntor beskattas inte vid byte av objekt. Beskattningen sker först då, när försäkringsbesparingarna lyfts som pension.

Du får tilläggsinformation om den lagstadgade pensionen på adressen  www.arbetspension.fi.

Läs mera om placeringsobjekten
 Elakevakuutus_Tuoteseloste_SVE_2018
Elakevakuutus_Vakuutusehdot_SVE_2018