Behändig kapitalförvaltning med Kapitalförvaltningsförsäkringen.

Kapitalförvaltningsförsäkringen som är avsedd för Sparbankernas förmögnare kunder är en sparlivförsäkring, vars besparings avkastning inte är beroende av enskilda fondval som kunden gör, utan grundar sig på aktiva val som fondförvaltaren gör. Med ett avtal är det möjligt att få en heltäckande lösning över de fördelar som försäkringsplacering och kapitalförvaltning erbjuder.

De fyra modellportföljerna som fungerar som Kapitalförvaltningsförsäkringens placeringsobjekt är identiska med dem som ingår i fondkapitalförvaltningen, som redan sålts en längre tid. Till dessa kan man kombinera de flexibiliteter som försäkringen medför, skattefördelarna och arvsskatteplaneringsmöjligheterna. Försäkringens minimiplacering är 100 000 €.

Fyra modellportföljer erbjuds:

  • Ränteinriktad
  • Balanserad
  • Aktieinriktad
  • Avkastningsinriktad

Ändamålet med Kapitalförvaltningsförsäkringen är att öka förmögenheten med en vald risknivå och frigöra försäkringstagaren från fortsatt uppföljning av sina placeringar och dagligt beslutsfattande.

Beskattning

Kapitalförvaltningsförsäkringen innehåller alltid ett livförsäkringsskydd på 100 %.

Kapitalförvaltningsförsäkringen är skattemässigt en förmånlig placeringslösning. Beskattningen realiseras inte med anledning av placeringsändringar som gjorts i försäkringen under spartiden. Affärer som gjorts i försäkringen behöver således inte årligen meddelas åt beskattaren. Avkastningen blir i försäkringen för att skapa avkastning på avkastningen och beskattas först när försäkringen förfaller.

Försäkringstagaren fastställer försäkringens förmånstagare vid dödsfall. Vid dödsfall är ersättningen arvsskattefri åt nära anhörig upp till 35 000 €, för änkan/änklingen dock alltid minst hälften.

Varainhoitovakuutuksen_Tuoteseloste_SWE_2018

Varainhoitovakuutuksen_Vakuutusehdot_SWE_2018