Sb-Livförsäkrings nya kontaktuppgifter

Sb-Livförsäkring har flyttat till Sparbankscentralens nya utrymmen i Vallgård i Helsingfors. Alla våra e-postadresser har ändrats till formen förnamn.efternamn@sparbanken.fi. Telefonnumrorna förblir oförändrade.

Besöksadress:

Sb-Livförsäkring Ab
Industrigatan 33
00510 Helsingfors

Postadress:

Sb-Livförsäkring Ab
PB 126
00511 Helsingfors

 E-post

Tidigare e-postadresser som slutade på sbliv.fi är nu förnamn.efternamn@sparbanken.fi.

De gemensamma e-postlådorna är i fortsättningen:

vakuutussaastaminen@saastopankki.fi
lainaturva@saastopankki.fi

Fax:

010 572 1005

Uppgifterna uppdateras i produktfakta, försäkringsvillkor och övrigt material under början av hösten.

Sb-Livförsäkring Ab