Livskraft

Välstånd och trygghet med Sparbanken Livskraft

Sparbanken Livskraft är ett mångsidigt avtal som är avsett för långsiktigt sparande, som består av ett kapitaliseringsavtal och skyddet vid allvarlig sjukdom. Med ett avtal får du ett paket som innehåller flexibla premier, mångsidiga placeringsobjekt, fördelar som vanligen erbjuds storplacerare och skattemässiga fördelar samt till det kopplade skyddet vid allvarlig sjukdom.

Sparbanken Livskraft kan tecknas av en 18-59-årig, i Finland fast bosatt person. Sparbanken Livskraft lämpar sig lika väl för en ung nybörjarsparare som även för en sparare i aktiv ålder, som vill säkerställa sin utkomst om man råkar ut för en allvarlig sjukdom. Denna produkt lämpar sig således utmärkt för dig, som vill sköta din ekonomi långsiktigt och gardera dig för framtiden.

Flexibla försäkringspremier

  • Försäkringspremierna enligt din egen betalningsplan och livssituation
  • Du kan lyfta besparingarna när som helst.

Mångsidiga placeringsobjekt och storplacerarens fördelar

  • I Sparbanken Livskraft får du således storplacerarens fördelar, när du har till ditt förfogande kapitalförvaltarens tjänster. Detta betyder, att portföljförvaltaren gör placeringsbeslut för kunden inom placeringskorgen. Du kan om du så önskar byta placeringsobjekt avgiftsfritt sex gånger per år. I placeringsobjektsutbudet finns tre Fondförvaltarens Bästa-placeringsportföljer; Ränteviktad, Balanserad och Avkastningsinriktad.

Skyddet vid allvarlig sjukdom

  • Engångsersättningen 20 000 € eller 40 000 € enligt ditt val.
  • Skyddet täcker de tre vanligaste sjukdomarna; cancer, hjärtinfarkt och stroke.

Skattemässiga fördelar

  • Köp och försäljning av placeringsobjekt utan omedelbar försäljningsvinstskatt.
  • Engångsersättningen för skyddet vid allvarlig sjukdom skattefritt.

Tillsammans med Sparbankens expert kan du diskutera alla frågor som berör sparande. På så sätt kan ni tillsammans kartlägga hurudan sparare du är och skräddarsy Sparbanken Livskraft så att den motsvarar just ditt sparmål, din avkastningsförväntning, din risktagningsförmåga och din spartid.

Sparbanken Livskraft-försäkringen beviljas av Sb-Livförsäkring Ab. Avtalet för skyddet vid allvarlig sjukdom beviljas av Chubb.

Säästöpankki Elämänvara tuoteseloste SWE – 10-2017

Säästöpankki Elämänvara vakuutusehdot SWE – 10-2017

Säästöpankki Elämänvara hinnasto SWE – 10-2017