Sb-Livförsäkring Ab

Besöksadress:

Postadress:

Industrigatan 33 PB 126
00510 Helsingfors 00511 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Telefon 010 572 1001 (må‒fre kl 9.00‒16.30)
E-post

Alla e-postadresser är från 7 /2017  förnamn.efternamn@sparbanken.fi.

De gemensamma e-postlådorna är i fortsättningen:

vakuutussaastaminen@saastopankki.fi;
lainaturva@saastopankki.fi

Telefax 010 572 1005
FO-signum 2082534-1

Samtalsavgifter

För samtal till Sb-Livförsäkringsbolagets 010-nummer är teleoperatörens avgift för samtal följande:

Servicenummer 010 572 1001

Priser för samtal från och med 1.6.2016 är 0,0835€/samtal + 0,01669€/minut (inkl. moms 24 %)