KAPITALISERINGSAVTALET MED KAPITALFÖRVALTNING

Kapitaliseringsavtalet med kapitalförvaltning erbjuder företaget möjligheten till långsiktigt placerande. Det är ett förmånligt och lätt sätt att sköta placeringstillgångar professionellt och med enlighet det valda avkastningsmålet och risktolerans. Placeringen utvecklas på basen av det valda placeringsobjektet. Kapitaliseringsavtalet med kapitalförvaltning erbjuder kapitalförvaltning för placeringar över 100.000 euro.

Mångsidiga placeringsobjekt

Det finns fyra olika kapitalförvaltningsportföljer vars mål är att med aktiv portföljförvaltning avkasta bättre än sitt jämförelseindex. Avkastningen beror inte på enstaka fondval utan baserar sig på kapitalförvaltarens aktiva val.

Kapitalförvaltningsportföljer:

  • Ränteviktad
  • Balanserad
  • Aktieviktad
  • Avkastningsinriktad

Ytterligare finns det Årsavkastning-alternativ vars avkastning uppkommer av årsränta och tilläggsränta.

Beskattning

  • Placeringsobjektens köp och försäljning utan direkt beskattning.
  • Kapitaliseringsavtalet med kapitalförvaltning räknas vanligen till företagets nettoförmögenhet.
  • En eventuell förlust är avdragbar i företagets beskattning.
  • För ideella stiftelser och föreningar samt kommuner och församlingar är avkastningen i allmänhet skattefritt.

Varainhoitokapitalisaatio_Tuoteseloste_SWE_2018

Varainhoitokapitalisaatio_Vakuutusehdot_SWE_2018