Dokumenten

Placeringsförsäkringsprodukternas faktabladsdokument (KID) och riskförsäkringarnas produktinformationsdokument (PID) bör ges åt kunden före försäkringsavtalet ingås. Dokumenten är tillgängliga på försäkringsbolagets nätsidor.

Ifall fonder är placeringsobjekt i din försäkring, är deras faktablad (KIID) tillgängliga förutom på dessa sidor även på Sp-Fondbolagets nätsidor (www.sp-rahastoyhtio.fi).

Faktabladsdokument (KID)

 

 

Produktinformationsdokument (PID)

 

 

Faktablad (KIID)

Avaintietoesite_Korkopainoinen_SVE

Avaintietoesite_Tasapainoinen_SVE

Avaintietoesite_Tuottohakuinen_SVE