Omistajat ja palveluverkosto

Säästöpankit ja Oma Säästöpankki omistavat Sp-Henkivakuutuksen ja toimivat sen asiamiehinä. Kaikki Sp-Henkivakuutuksen vakuutustuotteiden myynti hoidetaan pankkien kautta. Asiamiehet on merkitty Finanssivalvonnan vakuutusedustajarekisteriin. Finanssivalvonta valvoo Sp-Henkivakuutuksen ja asiamiesten toimintaa.

Säästöpankit ovat itsenäisiä, alueellisia ja paikallisia pankkeja. Yhdessä Säästöpankit muodostavat ryhmän, jossa yhdistyvät paikallisuus ja valtakunnallisuus.

Säästöpankkiryhmään kuuluu 23 säästöpankkia sekä keskusjärjestö Säästöpankkiliitto Osk., Sp-Rahastoyhtiö Oy, Säästöpankkien Keskuspankki, Sp-Kiinnitysluottopankki, Säästöpankkien Vakuusrahasto ja Säästöpankkien Tutkimussäätiö.

Oma Säästöpankki palvelee asiakkaita yhteensä 37 konttorin verkostolla.